Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN
UTM Lib Quản Lý Thư Viện version 3.2
Sunday, May 09, 2021

Trường đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đã tổ chức kỳ thi cao học đợt 1 năm 2020 thành công

Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 Trường đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đón các thi sinh dự thi ở 4 chuyên ngành bao gồm: Quản lý kinh tế, luật kinh tế, tài chính ngân hàng và kỹ thuật phần mềm.

Một số hình ảnh về kỳ thi: