Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN
UTM Lib Quản Lý Thư Viện version 3.2
Friday, June 02, 2023

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán khóa 10, 11, 12, 13 như sau:

Thời gian nghỉ tết Nguyên Đán 2023 của Sinh viên khóa 10, 11, 12 từ thứ 2 ngày 09/01/2023 (18/12/2022 âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 05/02/2023 (15/01/2023 âm lịch), theo đó:

  • Sinh viên khóa 10 hoàn thành học phần, thực tập tại cơ sở theo sự phân công của khoa chuyên ngành và kết hoạch của phòng Đào tạo.
  • Sinh viên khóa 11 tiếp tục học theo thông báo số 46/TB-ĐT của phòng Đào tạo
  • Sinh viên khóa 12 sau khi kết thúc khóa học GDQP-AN, bắt đầu học theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 của phòng Đào tạo từ ngày 03/01/2023.

Thời gian nghỉ tết Nguyên Đán 2023 của Sinh viên khóa 13 từ 08/01/2023 (17/12/2022 âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 05/02/2023 (15/01/2023) trong đó:

  • Sinh viên khóa 13 kết thúc học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 trước ngày 08/01/2023.
  • Lịch thi kết thúc thời gian học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 bắt đầu từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023